O NAMA

PROJEKAT SRPSKA TRADICIJA U BIJELOM POLJU FINANSIRAN JE OD STRANE FONDA ZA ZAŠTITU I OSTVARIVANJE MANJINSKIH PRAVA

Srpski običaji i kultura su značajno zastupljeni u Bijelom Polju gdje je skoro trećina stanovništva pripadnici ovih manjinskih naroda. Navedeni običaji se prenose generacijski, »s koljena na koljeno«. Pod uticajem savremenog načina života i života u gradskim sredinama, naslijeđeni običaji i tradicija polako isčezavaju.

Suština ovog projekta je da putem fotografije evociram i promovišem tradiciju i kulturu života Srpskog naroda koji žive u gradskim i ruralnim sredinama Bijelog Polja.

Putem terenskog rada, sa svojim saradnicima izvršio sam obilazak ruralnih područja i u razgovoru sa mještanima, identifikovali smo koji su to detalji važni da bi ih fotografijom prikazali kao stare Srpske običaje. Posebnu zahvalnost dugujem mom drugu, prijatelji i saradniku Slavku Kojoviću, srbinu koji mi je pomogao i svojim fotografskim umijećem dodatno upotpunio bazu fotografija koju Vam predstavljamo u ovoj publikaciji. Za sve vaše prijatelje koji nijesu u mogućnosti da dobiju štampanu verziju ove publikacije pozivam vas da sa njima podjelite www.srbi.me web sajt na kome se nalaze ove fotografije u elektronskom obliku.

Pored pandemije COVID-19 virusa, zabrane kretanja, druženja, maski i distance uspjeli smo da akviziramo za početak dovoljan broj fotografija koje možete pogledati u nastavku. Međutim Slavko i ja smo odlučni i nakon ovog projekta da nastavimo sa sakupljanjem i akvizicijom fotografija kako bi u kontinuitetu dopunjali pazu fotografija koja će uvjek i svima biti dostupna na sajtu www.srbi.me a svi vi koji želite da pomognete ovoj našoj inicijativi budite slobodni da nas kontaktirate.

Posebnu zahvalnost dugujem Fondu za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava koji je finansijski pomogao ovaj projekat, zahvaljujući Fondu uspjeli smo da odštampamo ovu publikaciju, izradimo fotografije u velikom formatu i uspostavimo web sajt kroz koji će svi naši i vaši prijatelji i van opštine Bijelo Polje i granica Crne Gore imati priliku da pogledaju elektronsku postavku projekta.

Uvjeren sam da će buduće generacije od sada pa za 50 ili 100 godina moći da pogledaju fotografije koje Vam predstavljamo i da se prisjete dobrih i starih Srpskih običaja i tradicije koja se vjekovima baštini u Bijelom Polju i Crnoj Gori.

Željko Đukić – Autor
www.zeljkodjukic.me