NASLOVNA

Seosko kulturno nasljeđe i običaji se prenose generacijski, »s koljena na koljeno«
u određenoj mjeri, i dalje se baštine  u Bijelom Polju, Beranama, Rožajama, Plavu i Gusinju.
Pod uticajem savremenog načina života i života u gradskim sredinama, naslijeđeni običaji i tradicija polako isčezavaju.